Mevzuat

MAKEDONYA CUMHURİYETİ YÜKSEK ÖĞRETİM MEVZUATI

2019/2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ONLINE EĞİTİM KARARI

İVU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

- Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Öğrenim Ücreti ve Harç Yönetmeliği

- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Kılık Kıyafet Yönetmeliği

İVU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

- Staj(Staj Genel Esasları)

- Mazeret Sınavları (Mazeretlerin Kabulu ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları)

- Bitirme Çalışması (Bitirme Çalışması Esasları)

- Lisans Tez Yazım Kılavuzu (Lisans Tez Yazım Kılavuzu)

- ERASMUS (Lisans Erasmus Değişim Programı)

- Öğrenci Danışmanlığı (Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar)

- Öğrenci Temsilciliği (Öğrenci Konseyi Yönergesi)

- Öğrenci Kulüpleri (Öğrenci Kulüp Yönetmeliği)

- Muafiyet ve İntibak İşlemleri (Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi)

- Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu

- Yurtlar Yönetmeliği

- Diploma ve Diğer Resmi Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

- Bilimsel Ödev Hazırlama Esasları

ONUR BURSU

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ
Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi