ÖNEMLİ BELGELER


KANUNLAR

·       Yükseköğrenim Kanunu

·       Bilimsel Araştırmalara İlişkin Kanun


ÜNİVERSİTE TÜZÜĞÜ

·       İVU TÜZÜĞÜ - KASIM 2021


YÖNETMELİKLER 

Akademik Yönetmelikler 

·        Lisan ve Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Yönetmeliği

·        Doktora Eğitimine İlişkin Yönetmeliği

·        AKTS- Avrupa Kredi Transfer Sisteminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

·        Diploma İçeriği ve Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

·        UVÜ'nin yayıncılık faaliyetlerine ilişkin yönetmelik

·        Akademik Yükselme ve Unvan Seçimininin Koşul ve Prosedürüne İlişkin Yönetmelik

·        Muafiyet ve İntibak Yönetmeliği

·         Öğrenci kaydı ve mezun kaydının (matbu ve elektronik) uygulamasına ilişkin Yönetmelik


YÖNETİM VE YÖNETİŞİME İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

·       Senatonun Çalışmasına ilişkin Yönetmelik 

·       Rektörlük Kurulunun Çalışmasına İlişkin Yönetmelik

·       Kamu Güveni ve Kamu İşbirliği Kurulunun Kurulması ve Çalışmasına İlişkin Yönetmelik

·       Fakültelerin Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

·       İşyerinde Rahatsız edilememeye İlişkin Yönetmelik


DİĞER BELGELER

·        Üniversitenin Özdenetimine İlişkin Rapor - 2020/2021

·        Üniversitenin Özdenetimine İlişkin Rapor - 2017/2018

PROSEDÜRLER

·        Bitirme Ödevinin savunmasına ilişkin Prosedür

·        Yüksek Lisans Tezi Hazırlama Kılavuzu

·        Yüksek Lisans tezinin savunmasına ilişkin Prosedür

·        Doktora tezinin: başvuru, değerlendirme ve savunmasına İlişkin Prosedür

MEMORANDUM - ANTET

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi