Yüksek Lisans Ders Programı


Yarıyıl(1)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5121 Kişilik Bilim Esasları 8
5122 PDR'de Çalışma Becerileri 8
5123 Analitik Karma Psikoterapi 8
Seçmeli Ders 6
5124 Psikoterapide Yöntem ve Danışmanlık Teknikleri 0
5125 Bilişsel Davranışçı Terapi 0
Toplam 30
Yarıyıl(2)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
Seçmeli Ders 6
5126 Psikoloji Tarihi 0
5127 Nicel Araştırma Yöntemleri 0
Seçmeli Ders 6
7008 Batı Medeniyeti 0
Yüksek Lisans Tezi 18
Toplam 30

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi