Vizioni

Themeluar me vendim unanim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Maqedonisë më 23.06.2014 dhe që vepron në Maqedoni, vizioni ynë, si Universiteti Ndërkombëtar i Vizionit, është i pajisur nga ana kulturore dhe shoqërore në dritën e studimeve shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, duke sintetizuar vlerat tradicionale Me njohuri bashkëkohore dhe me vetëdije profesionale. I kushton rëndësi edukimit të individëve, integron me studentët, të diplomuarit dhe anëtarët e saj, vlerëson dhe shton vlerë për punonjësit e saj, dhe hap terren të ri për veten e tij në vend që të konkurrojë në botën e arsimi; Për këtë qëllim, do të jetë një institucion akademik inovativ, liberal, i hapur për informacion të shëndoshë, të përkushtuar ndaj të drejtave, të vërtetës dhe drejtësisë.


BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi