Direk yükle
Student residence of foreign Nationals in the Republic of Macedonia (R.M.)

 

Documentation Needed the Way to Apply for Regular studies and Regulation of the Temporary Residence in R.M. By the Regular Students

 

1.Documentation Needed the Way to Apply for Regular student in R.M. which is submitted for the first time to the Embassy of R.M in the concerned country:

 

  • Confirmation for a full-time student at the University – Faculty
  • Curriculum for the planned education in Macedonia issued by the competent educational institution in the R.M. to which the foreigner is admitted to study, which determines the time of school in – study as well as the conditions for enrolling each subsequent school year or academic year.
  • Confirmation by the competent institution confirming that the person has not been convicted and there are no criminal proceedings against him.

 

  1. Documentation needed to apply for temporary residence as a student in R.M. which the first time being submitted to the Mol of R.M. in the town of studying:

 

– Confirmation for a full-time student

– Decision for granted Temporary residence in the Republic of Macedonia (it is obtained through the Embassy of R.M. in the concerned country)

– Certificate of insurance

– Proof of accommodation

– Valid passport with the copy certified by a notary valid for at least three months longer then the permitted stay

– Conformation by the competent institution confirming that the person has not been convicted and there are no criminal proceedings against him.

– Proof of means of subsistence during their schooling (bank account)

– A copy of registration from the Police station

– A copy of passport entry stamp to RM

– A photography 3×3,5. Cm

– Payment for issuance of a Temporary residence permit

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Makedonya Cumhuriyetinde (M.C.) İkameti

 

M.C.’de Örgün Öğrenime Kayıtlı Öğrencilerin İkamet İzinleri için Gereken Belgeler ve İkamet Mevzuatı

 

 

  1. C.’nin ilgili ülkede bulunan elçiliklerinde öğrenim için ilk defa başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

 

  • Üniversite- Fakülte, kayıt belgesi

 

  • Yabancı uyruklu öğrencinin M.C.’de kayıt yaptırdığı eğitim kurumundan eğitim süresini,her eğitim yada akademik yıla kayıt yaptırmak için gerekli olan şartları ve ders planını içeren ders proğramı;

 

  • Yetkili kurumdan suç kaydı ve soruşması olmadığına dair belge – adli sicil kaydı.

 

 

  1. Öğrencinin Makedonya Cumburiyeti’nde eğitim göreceği şehirdeki Emniyet müdürlüğünden ikamet izni almak için ibraz etmesi gereken belgeler:

 

– Öğrenci kayıt belgesi (üniversiteden alınmaktadır)

M.C. de geçici ikamet izni verildiğine dair belge (M.C. nin ilgili ülkelerdeki elçiliğinden temin edilir)

– Sigorta poliçesi

– Kira Sözleşmesi

– Pasaport ve noter onaylı pasaport fotokopisi, pasaportun geçerlilik süresi (T.C. vatandaşları için ) en az 2 yıl olmalıdır.

– Adli sicil kaydı

– Öğrenim süresince yeterli maddi imkanlara sahip olduğuna dair belge (banka hesap numarası)

   – Emniyet müdürlüğünden alınan kayıt belgesinin fotokopisi

     – Pasaportta M.C.’ne giriş mühürü bulunan sayfanın ……fotokopisi

     – Vesikalık fotoğra (3×3,5 cm ebatlarında)  -**- İkamet ücreti$100

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz