Lisans Ders Programı


Yarıyıl(1)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5001 Psikolojik Danışma Temelleri 8
5002 Bilişsel Süreçler 8
5003 Psikolojiye Giriş 8
6001 İngilizce I 6
Toplam 30
Yarıyıl(2)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5004 Nörofizyolojik Psikoloji 6
5005 Betimsel İstatistikler 6
5006 Duygu ve Motivasyon 6
Seçmeli Ders 6
5007 Kriz Dönüşümü -
5008 Yaratıcılık -
6002 İngilizce II 6
Toplam 30
Yarıyıl(3)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5009 Çocukluk ve Ergenlik Psikolojisi 6
5010 Çıkarımsal İstatistik 6
5011 Psikolojik Testler 6
Seçmeli Ders 6
5012 Zeka (Çoklu Zeka Kuramı) -
5013 Aile Psikolojisi -
Seçmeli Ders 6
5014 Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet -
5015 Kültürel Antropolojiye Giriş -
Toplam 30
Yarıyıl(4)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5016 Yaşlanma ve Yaşlılık Psikolojisi 6
5017 Kişilik Psikolojisi 6
5018 Özel Eğitime Muhtaç Kişiler Psikolojisi 6
Seçmeli Ders 6
5019 Lütuf (Kabiliyet-Beceri) -
5020 Duyu ve Bilişsel Süreçler -
Seçmeli Ders 6
5021 Verilerin Bilgisayar Ortamında Hazırlanması -
5022 Psikolojide Ahlaki Süreçler -
Toplam 30
Yarıyıl(5)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5023 Evrimsel Psikoloji 6
5024 Кişilik Kuramları 6
5025 Ampirik Araştırma Yöntemleri 6
Seçmeli Ders 6
5026 Psikolojik Test Hazırlama Teknikleri -
5027 Okul Etkileşimi -
6003 Etik 6
Toplam 30
Yarıyıl(6)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5028 Genel Psikopatoloji 8
5029 Sosyal Psikoloji 8
5030 Nicel Araştırma Yöntemleri 8
Seçmeli Ders 6
5031 Kişisel Gelişim Psikolojisi -
5032 Asosyal Davranışlar -
Toplam 30
Yarıyıl(7)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
5033 Klinik Psikoloji 6
5034 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 6
5035 Pedagojik Psikoloji 6
Seçmeli Ders 6
5036 Pazarlama Psikolojisi -
5037 Pozitif-Olumlu Psikoloji -
Seçmeli Ders 6
5038 Uyuşmazlıkların Çözümü -
5039 Ahlak Gelişimi -
Toplam 30
Yarıyıl(8)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
Seçmeli Ders 6
5040 Çocuk ve Gençlik Psikopatoloji -
5042 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi -
Seçmeli Ders 6
5043 Değerlendirme ve Test Uygulamaları -
5044 Psikoloji Öğretim Yöntem ve Temelleri -
6004 Bilgisayar Teknolojileri 6
5041 Pratik / Staj 4
5045 Bitirme Ödevi 8
Toplam 30

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi