ФОНДАЦИЈА ШАР ВАРДАР


ŞAR VARDAR VAKFI BAŞKANI Prof. Dr. Mensur Nuredin
ŞAR VARDAR VAKFI BAŞKAN YRD. Mefail Recep


ОСНОВАТА ЦЕЛ НА ФОНДАЦИЈАТА ЗА НАУКАТА, КУЛТУРА И УМЕТНОСТ „ШАР ВАРДАР“

Со цел да се исполнат очекувањата на турската заедница во областа на науката, културата и уметноста во Македонија, на 10 февруари 2014 година беше формирана Фондацијата за наука, култура и уметност Шар-Вардар, со седиште во Гостивар.

Недостатокот на институции кои обезбедуваат образование на турски мајчин јазик во основното и средното образование и соодветно во високото образование во Македонија има негативни ефекти врз перспективите на идните генерации. Во овој контекст, главната цел на фондацијата „Шар Вардар“ е да формира универзитет кој ќе дејствува локално во Македонија и воопшто во балканските земји, и чијшто наставен јазик ќе биде турски јазик.

Најидеален начин да се елиминира невработеноста, да се запре асимилацијата, да се запре миграцијата и да се зголеми благосостојбата е образованието.

Целта е да се обезбеди нова образовна перспектива на балканската и македонската турска младина и можности за работа за млади кадри кои имаат високо образование од различни универзитети во Македонија, Турција и светот.

Со цел да се осигура дека студентите кои студираат во странство можат да се вратат во Македонија, целта е да се запре масовната миграција, како и одлив на турски мозоци од Македонија.
АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi