Rektör
ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ
KUZEY MAKEDONYA - GOSTİVAR
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
REKTÖR

Özgeçmiş   

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Ankara’da doğdu. Ilköğretimi Almanya’da, liseyi Sakarya’da, üniversiteyi ise Trabzon’da tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Kiel (Christian Albrechts) Üniversitesi’nde bulundu. T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında yüksek lisansa başladığı T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi oldu. Aynı enstitünün Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda 1998 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını yaptı. 2000–2002 yılları arasında Hamburg Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak çalıştı.

T.C. Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde 2002’de yardımcı doçent ve ardından aynı bölümde Muhasebe ve Finans Anabilim dalında doçent oldu. Aynı üniversitede 2002–2003 yılları arasında Geyve MYO müdür yardımcılığı, 2003 – 2004 yılları arasında Ali Fuat Cebesoy MYO kurucu müdürlüğü, 2005-2006 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür vekilliği ve İ.İ.B.F. İşletme Bölüm Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2005 yılları arasında T.C. Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında öğretim üyesi (yedek subay) olarak vazife yaptı. 2006-2008 yılları arasında University of Economy and Enterprise - Kırgızistan’da Profesör olarak görev yaptı. Aynı zamanda bu üniversitenin rektör yardımcılığını ve İşletme Fakültesi dekanlığını yürüttü. 2007 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi kurucu dekanı oldu.

T.C. Sakarya Üniversitesi’nde 2010–2011 yılları arasında Pamukova MYO ve 2011–2014 yılları arasında ise Geyve MYO müdürlük görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren profesör olarak çalışmaya başladığı İşletme Fakültesi’nin 2014-2020 yılları arasında dekanlığını yaptı. 2016-2020 yılları arasında İşletme Bölümü başkanlığı, 2016-2022 yılları arasında ise Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 2017 yılında İşletme Enstitüsü’nü kurdu ve 2019 yılına kadar bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (MUFAM) kurdu ve 2022 yılına kadar müdürlüğünü yaptı. Aynı zamanda 2020 yılında açılan Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlığını yaptı.

2016 yılından beri T.C. YÖKAK değerlendiricisi olup kurumsal dış değerlendirme, kurumsal izleme, kurumsal akreditasyon programlarında ve ayrıca ulusal akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmesinde halen görev almaktadır. Diğer yandan STAR İşletme ve Yönetim Bilimleri Akreditasyon kurulu üyesidir.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi, Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi gibi yıllardır birçok kongrenin koordinatörlüğü, proje, bildiri ve makale hakemliği, kitap ve dergi editörlüğü gibi çok sayıda görevi de halen devam etmektedir. Birçok üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş, tezler yazdırmış ve yönetmiştir. Bugüne kadar 36 kitap ve kitap bölümü, 74 makale ve 112 bildiri yayınlamıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2022 Eylül ayından itibaren Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde görevlendirilmiş olup halihazırda üniversitenin seçilmiş rektörü olarak vazife yapmaktadır.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi