Direk yükle

 

О Д Л У К А

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 82/2018) и член 103 од Статусот на Универзитетот, со одлука на ректорот на 09.07.2020 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За академската 2019 /2020 година летен семестар, годишниот одмор почнува од 20 јули 2020 година и завршува на 14 Август 2020 година. Оваа Одлука стапува во сила од денот на нејзиното донесување. Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 82/2018) и член 103 од Статусот на Универзитетот, со одлука на ректорот на 09.07.2020 година ја донесе следната : О Д Л У К А За академската 2019 /2020 година летен семестар, годишниот одмор почнува од 20 јули 2020 година и завршува на 14 Август 2020 година. Оваа Одлука стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

О Д Л У К А

 

Etiket:

Академски Соработки