Lisans Ders Programı 2022


Yarıyıl(1)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY1001 Psikolojiye Giriş 6
PSY1002 Fiziolojik Psikoloji 7
PSY1003 Makedonca 6
PSY1004 Felsefeye Giriş 6
Seçmeli Ders 5
PSY1011 Psikoloji Tarihi -
ENG-1101 İngilizce 1 -
Toplam 30
Yarıyıl(2)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY1005 Bilişsel Süreçler 7
PSY1006 Duygu ve Motivasyon 6
PSY1007 İletişim Psikolojisi 6
PSY1008 İnformatik 6
Seçmeli Ders 5
PSY1012 Uygulamalı Sosyal Psikoloji -
ENG-1102 İngilizce 2 -
Toplam 30
Yarıyıl(3)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY2001 Çocuk ve Ergenlik Psikolojisi 6
PSY2002 Betimsel İstatistik 6
PSY2003 Psikolojik Testler 7
PSY2004 Özel Eğitime Muhtaç Kişiler Psikolojisi 6
Seçmeli Ders 5
PSY2011 Prososyal Davranışlar -
PSY2012 Mesleki İngilizce 1 -
Toplam 30
Yarıyıl(4)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY2005 Yetişkin ve Yaşlılık Psikolojisi 6
PSY2006 Kriz Dönüşümü 7
PSY2007 Çıkarımsal İstatistik 6
PSY2008 Yaratıcılık ve Yetenek 6
Seçmeli Ders 5
PSY2013 Siyaset Psikolojisi -
PSY2012 Mesleki İngilizce 2 -
Toplam 30
Yarıyıl(5)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY3001 Kişilik ve Kişilik Kuramları 6
PSY3002 Empirik Araştırmalara Giriş 6
PSY3003 Verilerin Bilgisayar Ortamında İşlenmesi 7
PSY3004 Sanat Psikolojisi 6
Seçmeli Ders 5
PSY3011 Zeka / Kabiliyet -
PSY3012 Stres Psikolojisi -
Toplam 30
Yarıyıl(6)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY3005 Sosyal Psikoloji 6
PSY3006 Nitel Araştırma Yöntemleri 6
PSY3007 Genel Psikopatoloji 6
PSY3008 Psikoterpik Teoriler 7
Seçmeli Ders 5
PSY3013 Algı Psikolojisi -
PSY3014 Adli Psikoloji -
Toplam 30
Yarıyıl(7)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY4001 Klinik Psikoloji 7
PSY4002 Pedagojik (Eğitim) Psikoloji 6
PSY4003 Örgütsel Psikoloji 7
Seçmeli Ders 5
PSY4011 Kişisel Gelişim Psikolojisi -
PSY4012 Sosyal Algı ve Etkileşim -
PSY4013 Çocuk ve Gençlik Psikopatolojisi -
GIC-2101 Seçmeli Üniversite Dersi 5
Toplam 30
Yarıyıl(8)
Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY4005 Psikolojide Araştırma ve İş Etiği 5
PSY4017 Akademik Yazım -
Bitirme Ödevi 5
PSY4006 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi 5
PSY4007 Psikoloji Öğretim Metodolojisi 5
Seçmeli Ders 5
PSY4014 Yönetim Psikolojisi -
PSY4015 Kalite Yönetim Sistemleri -
PSY4016 Kariyer ve Organizasyon -
CPA-2101 Seçmeli Üniversite Dersi 5
Toplam 30

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi