ПРВИТЕ МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ НА ТУРСКИ ЈАЗИК СЕ ОДБРАНЕТИ НА ПОДРУЖНИЦАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ‘‘ВИЗИОН’’ ВО ВИЕНА


Меѓународниот универзитет ‘‘Визион’’ и Институтот за академско образование (ГЕСАБ), во 2019г. ги започнаа едукативните активности во Виена, Австрија, кои денес резултираа со одбрана на 3 магистерски трудови.

Меѓународниот универзитетот ‘‘Визион’’, со потпишувањето на историскиот чекор, проби нов терен давајќи им право на своите студенти да ги бранат своите трудови на турски јазик, кои во Виена своето образование го стекнаа на турски јазик. Во оваа прилика би сакале да изразиме благодарност до Министерството за образование и наука на Северна Македонија, како и до Министерството за образование на Австрија за овие можности.

Членови на комисијата пред кои се одбранија магистерските трудови беа:

 проф. д-р. Абдулмеџит Нуредин, доц. д-р Мухитин Кахвеџи и доц. д-р Арафат Хусеин.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi