ПОСЕТА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ОД СТРАНА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ВИЗИОН“


Ректорот на Меѓународниот универзитет „Визион“, проф. д-р Ахмет Веџди Џан, основачкиот ректор проф. д-р Фадил Хоџа и проректорот проф. д-р Менсур Нуредин го посетија претседателот на Одборот за акредитација на Република Северна Македонија, проф. д-р Агим Рушити во неговиот кабинет.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi