НА НАШИОТ УНИВЕРЗИТЕТ СЕ ОДРЖА МАГИСТЕРСКА ОДБРАНА


Тевфик Џан Инан, кој ги заврши магистерските студии на Правниот факултет на нашиот универзитет, денес (28.4.2021) ја одбрани својата теза со наслов „Правниот режим на Европската Унија на воздушниот-вселенскиото простор“.

Тезата ја работеше под менторство на проф. д-р Абдулмеџит Нуредин и успешно го одбрани својот магистерски труд пред комисија составена од: проф. д-р Зоран Филипоски и доц. д-р Весна Попоска, при што се стекна со титулата магистер по право.


АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi