ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ МEЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВИЗИОН“


Правниот факултет на Меѓународниот универзитет „Визион“, од 1 јануари 2022 година, официјално доби статус на член на Европската асоцијација на правни факултети (ELFA-European Law Faculties Association).

Ни претставува големо задоволство да ја споделиме ова вест до целата правна заедница, правните институции во нашата земја, и организации во нашиот регион, Република Турција и до целата научно-академска заедница.


АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi