ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGILAMA ULUSLARARASI SEMPOZYUMUNA” KATILIM GERÇEKLEŞTİRDİ


Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin paydaş olduğu; İdare Hukuku ve İdari Yargılama Uluslararası Sempozyumu (ISALAJ 2023), “Kültürel ve Tarihi Varlıkların Korunması ile Doğal Afet Hukuku” yıl teması ile 20-22 Temmuz tarihleri arasında Türkiye, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten akademisyenlerin katılımlarıyla (yüzyüze ve çevrimiçi) gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Buhara Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Gülistan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi, Termiz Devlet Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Taşkent Moliya Üniversitesi Finans Enstitüsü ve Taşkent Ekonomi Üniversitesinin işbirliğiyle, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Sıddık Samir Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliklerinde düzenlenen sempozyum, alanında uzman değerli akademisyenlerin idare hukuku alanında bilimsel katkı sunmayı amaç edinmektedir.

Türkçe, İngilizce, Rusça ile Azerbaycan, Kazak ve Özbek Türkçeleri ile 50 üzerinde bildiri sunumu gerçekleştirilmiş olan sempozyumda, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu moderatörlüğündeki birinci oturumda Üniversitemiz hocalarından Doç. Dr. Azam Korbayram ve Doç. Dr. Jordan Delev bildiri ile katılım sağlamıştır.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi