ПРВАТА ДОКТОРСКА ОДБРАНА ОД МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВИЗИОН“ ВО АВСТРИЈА - ВИЕНА


Докторските програми кои ги започнавме, како Меѓународен универзитет „Визион“ во 2018 година со академски образовниот институт „ГЕСАБ“ кој работи во Австрија, Виена, го дадоа својот прв плод.

На 30 јуни 2022, м-р Јусуф Килич успешно ја одбрани докторската теза и се здоби со титула доктор на науки од областа „Клиничка психологија“.

Со учество на професори од 3 земји - Северна Македонија, Турција и Австрија, првата докторска теза на турски јазик во Австрија, Виена, беше изработена под менторство на проф. д-р Муса Мусаи и одбранета пред комисијата составена од ректорот на Меѓународниот универзитет „Визион“, проф. д-р Фадил Хоџа, проректорот проф. д-р Менсур Нуредин, проф. д-р Фатмаѓул Чирхиноглу од Универзитетот „Бахчешехир“ во Турција,  проф. д-р Абдула Ишиклар од Техничкиот универзитет „Бурса“ во Турција и проф. д-р Булент Дервиш раководител на докторските студии од Меѓународниот универзитет „Визион“ од Северна Македонија.


АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi