ПОТПИШАН ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВИЗОН“ И ДОМОТ ЗА НЕГА И ГРИЖА „ПЕЛА МЕД“


За време на посетата што се одржа во Домот за нега и грижа на стари лица „Пела Мед“, во име на институциите беше потпишан протокол за соработка од страна на ректорот на Меѓународниот универзитет „Визион“, проф. д-р Ахмет Веџди Џан, и директорот на Домот за нега и грижа на стари лица „Пела Мед“, Арсение Лефковски.

Ректорот, проф. д-р Ахмет Веџди Џан, се заблагодари на директорот, Арсение Лефковски за потпишаниот протокол за соработка и за гостопримството, исто така го посети старечкиот дом и сместените стари лица и се информираше за работата на домот.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi