МАНАС СЕРТИФИКАТ ЗА УСЛУГИ ВО ТУРСКИОТ СВЕТ


Ректорот на Меѓународниот универзитет „Визион“ проф. д-р Фадил Хоџа беше награден со „Манас сертификат за услуги во турскиот свет“ за неговиот придонес во проектот „Дигиталното државјанство во турскиот свет“, што е еден од поважните чекори кон иднината на турскиот свет.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi