KUZEY MAKEDONYA ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ - REKTÖRÜN RÖPORTAJIUluslararası VİZYON Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Fadıl HOCA ile yapılan, Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kuruluş amacı, vizyonu-misyonu, önemi, kadroları, uluslararası alandaki konumu, ayrıcalıkları ve ilmi çalışmalarını ihtiva eden bir röportajı siz saygıdeğer okuyucularımıla paylaşıyoruz. 


    Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kısaca kuruluş süreci ve kuruluş amacından bahseder misiniz?


  Prof. Dr. Fadıl HOCA : Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kuruluş serüveni aslında 2000 yılının başlarında başladı. Eğitim konusunda, tamamen yerli ve milli imkanlarla olan bu mücadelemiz Makedonya’da tam 15 yıl sürdü. Tamamen yerel (Makedonya vatandaşları olan) akademisyenlerin, iş adamlarının ve esnafların bizzat teşebbüs, gayret ve inisiyatifleri ve yerel maddi imkanları sayesinde yıllarca sürdürmüş olduğumuz haklı mücadelemizi, Makedonya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun oy birliği kararı ile 11 Kasım 2014 tarihinde Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kurulması kararı ile neticelendirdik. Bu karar, aslında 15 yıllık dirayetli, cesur ve son derece kararlı yürütmüş olduğumuz bir mücadelenin sonucu olduğunu bildirmek istiyoruz. Bu konuda, Makedonya’nın TDP (Türk Demokratik Partisi) partisinden de siyasi destek gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Makedonya Cumhuriyeti’nde ve tüm Balkanlarda yaşayan Türkler arasında kendi ana dillerinde, yüksek öğrenimde – Türkçe eğitim alma hakkına sahip olan yegane bir yüksek öğrenim Kurumunun kurulması, tüm Makedonya Türkleri yanı sıra, tüm Balkan hatta Avrupa’da yaşayan tüm Türkler için Balkanlar’dan Osmanlı idaresinin çekilmek mecburiyetinde kalmasından sonra, tam yüzyıldır bekledikleri bir kazanım ve son derece önemli bir başarı olarak kabul edilebilir.


     Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının azınlıklara yönelik olarak, eğitim konusunda tanımış olduğu haklarımızdan hareket ederek, bizlere tanınan bu hukuki hakkın bir tezahürü olarak Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kurulması gerçekleşmiştir. Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kuruluş amacı söz konusu olunca, Makedonya ve Balkanlarda yaşayan Türklerin Türkiye Türkçesi üzerine yüksek öğrenimde – üniversite seviyesinde eğitim alma hakkına sahip olabilmeleri için, son derece önemli bir merhale olmakla beraber, bu Kurumun ehemmiyetinin Balkanlar açısından son derece önemli ve stratejik olduğu kanaatindeyiz. Netice olarak, Eski Yugoslavya’da – Üsküp’te 21 Aralık 1944 yılından itibaren ilköğretimde başlatılan kesintisiz Türkçe eğitimin başlatılmasından 70 yıl sonra, Kasım 2014 tarihinde Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kurulmasıyla 70 yıllık Türkçe eğitim tecrübemizin taçlandırıldığını bildirmek istiyoruz.


    Üniversitemizin en önemli misyonlarından biri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin değişik üniversitelerinde doktoralarını tamamlayan Makedonya – Balkan kökenli öğrencilerimizi geri getirip, bunlara istihdam imkanı sağlamaktır. Bu konuda gençlerimize Balkanlara geri dönüp, buraları boşaltmamak için ve nüfusumuzun Balkanlar’da azalmaması için onlara iş imkanı sunmak ve gençlerimizi burada tutmak asıl hedefimizdir. Malumunuz üzere, gençlerimizin çoğu geri dönmedikleri için çoktandır bir nevi beyin göçü yaşanmaktadır. İşte bu beyin göçünü mümkün mertebede durdurmak, gençlerimizi Balkanlar’da tutabilmek aslında, bizim asıl gaye ve hedefimizdir VİZYON Üniversitesi olarak. Diğer bir amacımız ise, Türkçenin Balkanlar’da akademik seviyede bir eğitim ve bilim dili seviyesine ve hüviyetine kavuşup zengin mazimizden gelen, Balkanlar’ın medeniyet dili olarak Türkçenin akademik seviyedeki bir Balkan dili, keza akademik seviyedeki bir Avrupa dili olması hususunda gayret göstermektir. 


       Sizin üniversiteniz öğrencilerinize hangi bölümlerde okuma fırsatı tanıyor?


   Prof. Dr. Fadıl HOCA: Uluslararası VİZYON Üniversitesi dahilinde lisans ve yüksek lisans seviyesinde Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafınca akredite edilip onaylanan altı fakültemiz ve iki Enstitümüz mevcuttur. Bunlar arasında, Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, İktisat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi yanı sıra, Balkan Araştırma Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü de mevcuttur. Sosyal Bilimler Fakültesi dahilinde Klinik Psikoloji dalında Doktora proğramlarımız da mevuttur. Bu alanda Doktora proğramları olan tek üniversite olduğumu ifade edebilirim.


           Hangi ülkelerden öğrenciler sizin üniversitenizi tercih ediyor?


  Prof. Dr. Fadıl HOCA: Öğrencilerimize gelince, en evvela Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Türkçe eğitim alan veya Türkçe bilenler asıl hedef kitlemizdir. Bu öğrenciler yanı sıra, Kosova Cumhuriyeti’nden, Bosna Hersek Cumhuriyeti’nden ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden olmakla birlikte, son dönemlerde Azerbaycan, Kazakistan ve Avusturya’dan da öğrencilerimizin olması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Türkçe eğitim yanı sıra, farklı dillerde (Makedonca veya İngilizce) eğitim almak isteyen öğrencilerimize de bu imkanları sunma hakkına sahip olduğumuzu bildirmek istiyoruz.


    Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde mevcut olan (devlet ve özel) 18 üniversiteden Kuzey Makedonya sınırları dışında şubesi olan ilk ve tek üniversiteyiz. 2019 yılında VİZYON Üniversitesi’nin programları Avusturya Eğitim Bakanlığınca onaylanıp, akredite edilerek, Avusturya’da – Viyana’da eğitim verme hakkına sahip olduk ve orada şubemizi açarak 2019 yılında eğitime başlamış olduk. 


         Öğretim kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?


   Prof. Dr. Fadıl HOCA: Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin esas misyonundan hareket ederek, en evvela Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin muhtelif üniversitelerinde Doktoralarını tamamlayıp geri dönmeleri için ikna ettiğimiz genç kadrolarımızı üniversitemize dahil edip onları istihdam etmeye gayret ediyoruz. Keza, Kuzey Makedonya, Sırbistan (Sancak), Bosna Hersek ve Azerbaycan’ın değişik üniversitelerinde Doktoralarını tamamlayan kalifiyeli kadroları eğitim öğretim sürecine dahil ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz kadrolarımızı temin etmek için değişik üniversitelerde Doktora eğitimlerine devam eden tüm asistanlarımıza Doktora bursları vererek, gençlerimizin yetişmesi konusunda olağanüstü gayret sarf ediyoruz. 


         VİZYON’un uluslararası alanda tanınırlığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 


  Prof. Dr. Fadıl HOCA: Uluslararası VİZYON Üniversitesi eğitim faaliyetine başladığı 2015 yılından itibaren, uluslararası çapta tanıtım faaliyetleri için yoğun bir tempoya tabi tutuldu. Bunlar arasında en evvela Türkiye’nin değişik devlet üniversiteleri yan sıra, vakıf üniversiteleriyle de Akademik İş Birliği Protokolleri imzalanmaya başlandı. Bu süreç, günümüze kadar devam ediyor. Nitekim, şimdiye kadar Türkiye’nin değişik üniversiteleri ile imzalanan Akademik İş Birliği Protokollerinin sayısı 40 civarındadır. Ancak, biz bununla yetinmeyip, Kuzey Makedonya’daki birçok üniversite yanı sıra, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan üniversiteleri ile 16 Akademik İş birliği Protokolü imzalayıp, toplamda 56 değişik devlet veya vakıf üniversitesi ile Akademik İş Birliği Protokolleri ve ERASMUS – Öğrenci Değişim Protokolleri imzaladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu Uluslararası Anlaşmalar yanı sıra, Kuzey Makedonya Üniversiteler Birliği’nin asil üyesi yanı sıra, BUA – Balkan Üniversiteler Birliği’nin asil üyesi, Türk Dünyası Üniversiteler Birliği’nin asil üyesi ve Güney Doğu Avrupa (CEEU) Üniversiteler Birliği’nin hem asil üyesi hem de 2020 yılında dönem başkanlığını yapmış bulunmaktayız. 


    Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Kayıt ve Derecelendirme Kurumu olan ERIC NARIC’in de asil üyesiyiz. Uluslararası VİZYON Üniversitesi olarak 2021-2024 yılları arasında ERASMUS (Öğrenci Değişim Programı) proğramını imzalamış bulunmaktayız. 


         Üniversitenizin bilimsel etkinliklerinden bahseder misiniz?


   Prof. Dr. Fadıl HOCA: Uluslararası üniversiteler ile yapmış olduğumuz uluslararası anlaşmalara istinaden, birçok uluslararası konferans, sempozyum ve kongrelerin Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nde veya himayesinde düzenlenmesini sağladık. Bu konuda, Türkiye Cumhuriyeti’nden Sakarya Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Uludağ Üniversitelerinden almış olduğumuz destek ve yardımları sayesinde, yurtdışında (Macaristan, Rusya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya, Kosova, Türkiye vb. ülkelerde) değişik sempozyum ve kongreler düzenlediğimizi anmadan geçemeyeceğim. Keza, yurtdışında da çok sayıda sempozyum ve kongreye hocalarımız aktif bir şekilde katılıp kendi katkılarını sunmuş oldular. Üniversitemizin himayesinde 2016 yılından itibaren VISION adında İngilizce olmak üzere uluslararası hakemli bir ilmi araştırma dergisi de yayınlanmaktadır. Hocalarımız kendi ilmi makalelerini hem Türkiye’nin hem de Avrupa ile dünyanın değişik prestijli dergilerinde yayınlamaya gayret ediyorlar.


     2021 yılının Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan bir genelge ile 2021’in Türkçe yılı olarak ilan edilmesinden sonra ve “Dünya Dili Türkçe” projesinin gerçekleşmesi hakikatinden hareket ederek, biz de Avrupa’da Türkiye dışında Türkçe eğitim yapma hakkına sahip olan yegane Üniversite olarak “Dünya Dili Türkçe” adını taşıyan bu seferberliğe biz de dahil olduk.


    Bu vesileyle, 2021 yılını Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nde Türkçe Bilim Yılı olarak ilan ettik ve bu doğrultuda 10 farklı branştan olmak üzere, üniversite seviyesindeki 10 ders kitabını, Türkiye dışında bir asır sonra Türkçe olarak yayınlamayı ilk defa bizlerin başardığını iftiharla söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, 2021’in Türkçe yılı olarak ilan edilmesine istinaden, 26 Eylül 2021 tarihinde (Türk Dili Bayramı gününde) Balkanlar’dan 10 ülkeden toplam 60 akademisyenin katılacağı “Balkanlarda Medeniyet Dili Olarak Türkçe ve Türkçe Eğitim” adı altında uluslararası bir Kongre düzenleyeceğimizi bildirmek istiyorum. Bu konuda Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da himayesini talep edeceğiz. 


          Sizi Kuzey Makedonya’nın diğer üniversitelerden ayıran özellikler nelerdir?


   Prof. Dr. Fadıl HOCA: Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, biz sadece Kuzey Makedonya sınırları içerisinde değil, Balkanlar’da hatta tüm Avrupa’da bile (Türkiye dışında), Türkçe eğitim yapma hakkına sahip olan ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından akredite olan yegane bir üniversite olmamız hasebiyle, Türkçe eğitim alma imkanını sunduğumuzdan dolayı, Kuzey Makedonya’nın ve Balkanlar’ın tüm üniversitelerinden bizi ayıran en önemli özelliğimiz bu olsa gerek. Eğitim dili yanı sıra, tecrübeli, kalifiyeli ve kaliteli kadrolarımız sayesinde, kaliteli eğitimin yapıldığını, günümüz dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda, Üniversitemizin teknik teçhizat konusunda son derece donanımlı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Eğitim öğretim sürecinin ve uygulamalı derslerin çağdaş şartlarda ve çağdaş mekanlarda yapıldığını bildirmek istiyoruz.  


        Son olarak öğrenci adaylarınıza bir mesajınız var mı?    


     Prof. Dr. Fadıl HOCA: Avrupa’da kaliteli Türkçe eğitimin akrediteli ve onaylı tek adresi olan Uluslararası VİZYON Üniversitesinde Türkiye Türkçesi üzerine kaliteli eğitim almak isteyen tüm değerli öğrenci adaylarımıza, Uluslararası VİZYON Üniversitesi’ne gelip bizi ziyaret etmelerini ve müspet şartlar ile imkanlarda, çağdaş eğitimin VİZYON görüşünü keşfetmelerini davet ediyoruz. 


   Üniversitemizin dahilinde, ayrıca kız yurdumuzun da mevcut olduğunu ifade etmek istiyoruz. 


   Tüm şehit ve gazilerimizin çocukları tamamen burslu olarak okutulmaktadır. Bunun yanı sıra, Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin başarı düzeylerine bağlı olarak, burslu okuma imkanı tanınmaktadır. 


   Kuzey Makedonya dışından gelen tüm öğrencilerimize, Üniversitemi tarafından Makedonca ve İngilizce olmak üzere, yabancı dil kursları verilmektedir.  


 


Gostivar / Kuzey Makedonya 

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi