ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ИСПИТ ЗА СТИПЕНДИИ


ПОЧИТУВАНИ МАТУРАНТИ И ДИПЛОМЦИ ОД МЕДИЦИНСКАТА ОБЛАСТ, ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА НА 10 ЈУЛИ ВО 12:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВИЗИОН“ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРИЕМЕН ИСПИТ И ИСПИТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА 4 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА МЕДИЦИСКИ СЕСТРИ КОЈА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА КОЈА СЕ ГАРАНТИРА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ГЕРМАНИЈА.

СПОРЕД УСПЕХОТ НА ИСПИТОТ:

1 СТУДЕНТ ЌЕ СТЕКНЕ 100% СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИРАЊЕ;

1 СТУДЕНТ ЌЕ СТЕКНЕ 75% СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИРАЊЕ;

1 СТУДЕНТ ЌЕ СТЕКНЕ 50% СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИРАЊЕ;

1 СТУДЕНТ ЌЕ СТЕКНЕ 25% СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИРАЊЕ.

 

ИСПИТОТ ЌЕ  СОДРЖИ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА: БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, МАТЕМАТИКА И ОПШТА КУЛТУРА.

ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА МОЖЕТЕ ДА ЈА НАПРАВИТЕ НА СЛЕДНАТА АДРЕСА:

www.vizyon.edu.mk/sinavbasvurusu


АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi