ПОСЕТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВИЗИОН ОД СТРАНА НА ГУВЕРНЕРОТ НА ЕДРЕНЕ ЏАНАЛП


Гувернерот на Едрене, Екрем Џаналп од Република Турција и придружната делегација на амбасадата и гувернерот, во рамките на нивната посета на Северна Македонија го посетија Меѓународниот универзитет Визион, кој е единствениот универзитет кој обезбедува образование на турски јазик во Европа и Балканот. Ректорот на Меѓународниот универзитет Визион, проф. д-р Фадил Хоџа, универзитетски професори и вработени го пречекаа гувернерот Џаналп. За време на посетата, многу прашања поврзани со универзитетот и образованието на турски јазик беа дискутирани помеѓу ректорот на Меѓународниот универзитет Визион, проф. д-р Фадил Хоџа и гувернерот на Едрене, Екрем Џаналп.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi