Vlerat tona

Qasja shkencore: Universiteti pranon që sigurimi i qasjes në informacion dhe prodhimi i njohurive të reja është detyra e tij kryesore. Në këtë kontekst, ai nuk pranon asnjë kufizim.

  Ndërgjegjësimi për cilësinë: Universiteti bazohet në kryerjen e veprimtarive arsimore dhe kërkimore shkencore në standardet universale dhe krijimin e një sistemi efektiv të sigurimit të cilësisë në çdo fushë.

  Transparenca: Aktivitetet kryhen të hapura për aksesin e palëve të interesuara.

  Përgjegjësia: Zyrtarët në të gjitha nivelet janë përgjegjës për veprimet dhe vendimet e tyre.

  Drejtësia: Administrata e universitetit nuk bën diskriminim midis punonjësve të institucionit, i kushton rëndësi meritës në të gjitha nivelet dhe respekton përpjekjen.

  Menaxhimi me pjesëmarrje: Universiteti vepron me mirëkuptimin e bashkëpunimit, solidaritetit dhe ndarjes me punonjësit dhe studentët e tij.

  Pjesëmarrja: Punonjësit marrin pjesë në proceset e menaxhimit në të gjitha nivelet, duke ruajtur karakteristikat e tyre individuale dhe idealizmin.

  Zhvillim i vazhdueshëm: Punonjësit veprojnë me kuptimin e përmirësimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të të gjitha aktiviteteve të Universitetit.

  Përgjegjësia sociale: Universiteti kryen aktivitetet e tij për të mirën e shoqërisë dhe në marrëdhënie të ngushta me shoqërinë, dhe kontribuon në edukimin e përjetshëm të njerëzve nga të gjitha segmentet e shoqërisë.

  Marrëdhëniet ndërkombëtare: i kushton shumë rëndësi marrëdhënieve ndërkombëtare dhe përpiqet të jetë adresa e qendrës shkencore e të afërmve, të afërmve dhe bashkësive miqësore që jetojnë jashtë në Maqedoni,

  Integrimi: Mbështetja e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pa humbur vlerat themelore, në mënyrë që vendi të arrijë nivelin e civilizimeve bashkëkohore,

  Mikpritja: Niveli më i lartë i mikpritjes u tregohet studentëve dhe stafit nga jashtë Maqedonisë, veçanërisht studentëve nga jashtë qytetit të Gostivarit.


BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi