EĞİTİM, ÖĞRETİM VE AKADEMİK PLANLAMADAN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISISaygıdeğer Öğrenciler,

İnsanlığın muasır medeniyetler seviyesine ulaşma gizemi, iyi yetişmiş insan gücü olduğunun bilinciyle üniversitemiz faaliyet göstermektedir.

Bilim insanı yetiştirme gayesini  ilke edinen üniversitemiz, gelişen ve değişen dünyada, uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren, köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Bilgi çağının, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler bağlamında, insanların eğitim anlayışlarında ve bu anlayışa bağlı olarak eğitimden beklentilerinde de değişiklikler görülmektedir. İnsanın böylesine farklı beklentiler içinde olması ve eğitim talebinin çeşitlenmesi, eğitim sistemlerinde bu beklenti ve talepleri yerine getirecek değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Bu gereksinim, anadilde eğitim alanında kendini daha çok hissettirmektedir.

Üniversitemizde, anadilde eğitim ayrıcalığı ve dünya dillerinin harmanlanması, uluslararası müfredat ve akademik kadronun özverisiyle yetişen nesillere, rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, milli öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji projeksiyonları geliştirerek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, şüphecilikten uzak, bilimsel kurallar ve kıstaslar esas alınarak, bilgi çağının gereksinimlerine cevap verebilecek donanımda, değerlerine saygılı ve duyarlı nesiller yetiştirmekteyiz.

Eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve çeşitliliği ön planda tutmak anlayışımızdan hareketle, alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında bilgi çağına hazırlamak, gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamaktadır.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda çalışmalarımızı çok yönlü eş zamanlı sürdüren üniversitemiz, kültürler arasında köprü kurmak ve akademik işbirliklerini geliştirip güçlendirmek amacıyla, dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversiteler ile akademik işbirliği gerçekleştirip, uluslararası alanda başta bilimsel kongre ve sempozyumlar olmak üzere, ortak yüksek lisans proğramları, akademisyen değişimi, öğrenci değişimi gibi işbirliği alanlarını içeren işbirlikleri sayesinde, öğrencilere bilgi hareketliliği ve çeşitliliği sayesinde uluslararası işbirliklerimizin bizlere “yerel” olanı “evrensel” ile ilişkilendirerek insanlığa katkıda bulunacağı muhakkaktır.

Toplumsal etkileşimi ve cemiyete fayda sağlamayı, üniversitemizin esas faaliyet alanı olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizle birlikte düşünmeyi temel prensibimiz olarak benimseyip; milli, manevi ve etik değerleri güçlü, iş ahlakı yüksek, sorumluluk sahibi ve insiyatif kullanabilen bireyler yetiştirme gayretlerimizin, “vizyon sahibi nesiller” hedeflerimiz doğrultusunda  gerçekleşeceğini inanıyoruz.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi