VİZYON’DA 5. DOKTORA SAVUNMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Senato salonunda Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olan,  M-r Donika ALİDEMİ  doktora savunmasını gerçekleştirdi. Donika ALİDEMİ Sosyal Bilimler Fakültesi dahilinde , Klinik Psikoloji alanında “Kovid 19 sonrası . Kovid 19 ile Enfekte Olan Kişilerde Tutarlılık Duygusu , Kişisel Varlık ve Yaşam Doyumlarının Tekrarlanması “ başlıklı doktora tezini Prof.Dr  Qufli Osmani (Danışman Hoca ve üye),Prof.Dr. Musa Musai (Başkan), Prof.Dr Lyupco Kevereski (Üye), Prof. Dr Abdülmecit Nuredin (Üye) ve Prof.Dr Mensur Nuredin’den (Üye) oluşan komisyon önünde başarıyla savunarak Doktora ünvanını kazanmış oldu. Törende Uluslararası VİZYON Üniversitesi Rektör yardımcıları ,Dekanları ve Öğretim üyeleri hazır bulundular.

Uluslararası VİZYON Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi dahilinde 5.ci Doktora savunmasını başarıyla gerçekleştirmiş olan, Dr.Donika ALİDEMİ ‘ye Akademik hayatında başarılar dileriz.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi