ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİNDE 2021 DÜNYA KALİTE HAFTASI VESİLESİYLE PANEL DÜZENLENDİ


2021 DÜNYA KALİTE HAFTASI hakkında Rektörün Mesajı 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin bu yıl 2021 Dünya Kalite Haftası kutlamalarına katıldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Bu, başarılar, zorluklar ve öğrenilen dersler de dahil olmak üzere deneyimlerin paylaşılması yoluyla büyük bir ilerlemeyi teşvik etmek ve kaliteye olan bağlılığın katkılarını kutlamak için uzun yıllardır var olan olumlu bir uygulamadır. 2021 yılın Dünya Kalite Haftası konusu:   

"Sürdürülebilirlik: ürünlerimizi, insanlarımızı ve gezegenimizi iyileştirmek"(CQI, 2021)

Bu, üniversitenin Bir taraftan küresel çapta kurum ve kuruluşları ilgilendiren bu önemli ve çekici konuyu daha yakından ve derinlemesine incelemek ve ve diğer taraftan, nihai hedef SIFIR-İSRAF bir toplum elde etmek olan eğitim faaliyetlerinde üstün performans ve mükemmelliğe doğru giden yolculukta daha iyi olmaya devam etmek için kaliteyi iyileştirme fırsatlarını teşvik etmeyi sağlayacaktır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve  ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 169 hedef, insanların, gezegenin, refahın, barışın ve ortaklığın kritik önem ve ehemmiyeti gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bütünleşmiş ve bölünmez olarak, sürdürülebilirliğin üç sütununu dengellemekteler:  eşitlikçi, hoşgörülü, açık ve sosyal kapsayıcı bir dünya için ekonomik, sosyal ve çevresel katkıyı sağlamaktadır. 

Bu etki alanında, üniversitelerin rolü son derece büyüktür ve bu nedenle, SKH'lerin politikalar, misyonlar, stratejiler ve programlardaki gerekliliklerini müfredata, topluluk ortaklıklarına ve ilişkilerine entegre ederek başarıya ulaşmak için çok çalışmayı yanı sıra tesisler üniversite operasyonları ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde kültürlerarası diyalog benimsedik ve taahhüt ettik.

 Hedef 4. Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek (BM, SKH'ler)

Hedef 4'e ulaşmak için, Covid -19 zamanlarında sistem çapında stratejik planlama üzerinde sistematik olarak çalışıyoruz.

-          Kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarında ilgili ve etkili öğrenme sonuçları.

-          Engelli öğrenciler yerli halklar ve savunmasız gruplardan öğrenciler dahil olmak üzere herkese eşit erişim. 

-          Girişimciliği artırma

-          İnsan haklarını, barışı ve şiddetsizliği ve küresel vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçlamaya yönelik bilgi ve beceriler,   

-          Eğitim faaliyetlerinde yüksek kaliteli öğretmenlerin geliştirilmesinde sistematik kaynaştırma

Biz tüm hedeflerin, ilerlemenin takip ve gözden geçirilmesi süreçleri ile ve kalite kültürünün güvence altına alınmasında benimsenen ilke ve prosedürlerin uzun vadeli oryantasyonla sürdürülmesi yoluyla gerçekleştirileceğinin altını çiziyoruz, Küresel bakış açısıyla ortaya çıkan sorunları ve en yeni toplumsal değerleri göz önünde bulundurarak, öğretim ve araştırmada öğrenci-merkezli, sonuç- odaklı, yüksek-kaliteli bir yaklaşım geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (BM, SKH'ler) ulaşmak için kilit bir mekanizmayı temsil eder.

Üniversitede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik eğitimin birinci öncelik olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim sürecinin kalitesi ve bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçları, belirlenen tüm kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilme kalitesini doğrudan ve kaçınılmaz olarak etkilemektedir.  Üniversiteler, daha önce hiç olmadığı kadar gelişmiş dijital bilgi teknolojisinin yayılması ve küresel zorluklar - ekonomik durgunluk, yoksulluk ve eşitsizlik, iklim krizi, iklim değişikliği su kıtlığı ve su kirliliği, çevresel bozukluk ve mevcut Covid -19 pandemi ve diğer agresif tehdit ve afetlerle büyük zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. 

Bu nedenle üniversiteler olarak bizler, dayanıklılığı ve risk azaltmayı teşvik etmek için yükseköğretimde uzun süreli etkisi olan problem-çözme, karar-verme, değişiklikleri tanıma ve yönetme süreçlerine sürdürülebilirlik ilkelerini dahil etmek için yönetim yapılarında güçlü liderliğe ihtiyaç duymaktayız.

Sistem düşünme yeterliliği, öngörü yeterliliği, normatif yeterlilik, stratejik yeterlilik, işbirliği yeterliliği, eleştirel düşünme yeterliliği, öz-farkındalık yeterliliği, bütünleşik problem çözme gibi, bilişsel öğrenme hedeflerine, sosyo-duygusal öğrenme hedeflerine ulaşmak ve öğrencileri hazırlamak için ve akademik personel sürdürülebilir kalkınmayı sürdürmek için öğrenciler ve akademik personel arasındaki temel yetkinlikleri ve becerileri geliştirmekle kararlı olduğumuzu bildirmekteyiz.

Üniversitemiz, 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan, mezun öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun Endüstri 4.0, Kalite 4.0, İş Süreçleri Değişim Mühendisliği, Döngüsel Ekonomi – Yeniden Üretim, İnovasyon 5.0 gibi çağdaş iddialı kavramların geliştirilmesine katkıda bulunması, teşvik edilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli akıllı, sürdürülebilir ve sürdürülebilir ve sıfır atık topluma yönelik kapsayıcı büyüme için bilgi, değer, yetkinlik, beceri, tutum ve davranışları sağlama ve geliştirme yolunda devam edeceğinden eminim.

Özellikle bu çalkantılı ve belirsiz zamanımızda eğitim, araştırma ve yenilik faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde yönelik ortak çabalara katkıda bulunan akademik personele, idari personele, tüm öğrencilerimize, mezunlarımıza ve dostlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.

Mesajımı şu alıntı ile bitireceğim:

Eğitim, sürdürülebilir küresel kalkınmanın yeni bir vizyonuna katkıda bulunabilir ve olmalıdır.” (UNESCO, 2015)

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi