Araştırma Planlama ve Maliyeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Sevgili Öğrenciler,


Uluslararası VİZYON Üniversitesi eleştirel ve analitik düşünen, gerçeği arayan, meraklı, kendine güvenen, bağımsız ve ömür boyu profesyonel başarı için gereken yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite eğitiminin hedefi iş bulmak veya iş kurmak değil, öğrencinin hakikati aramasına, kişisel gelişimine, potansiyeline erişimine yardımcı olmak ve önünde yeni ufuklar açmaktır.

Yunus Emre ne güzel söylemiş;
İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır?
Bilmek, bizim önümüzü aydınlatır. Ayağımızı yere sağlam basmamızı sağlar. İnsanın bilgisi içten dışa, dıştan içe gider gelir. Önce kendimizi tanırız, kendimizden pay biçerek başkalarını; başkalarından
ve doğadan öğrendiklerimizle yeniden kendimizi tanırız. Bugünü ve geleceğimizi kurarız. İnsanın kendisini bilmesi kadar büyük nimet yoktur. Bilgi, her şeyden önce insanın kendini bilmesini sağlamalıdır. Bizler, temel önceliğimiz olan sizlerin daha iyi eğitim alması, hayata
daha iyi hazırlanması için varız. Küresel bir dünyada yaşadığımızın bilinciyle, sizleri küresel rekabete hazırlama konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
Her birey farklıdır. Kötü eğitim sistemleri sisteme karşın farklılaşmak da elimizdedir. Uluslararası VİZYON Üniversitesi’de yetiştireceği öğrencileri geleceğe hazırlamak ve topluma faydalı birer birey haline
getirmek için çalışmaktadır.

Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin gayesi, bilgi ve bilim üretmenin yanısıra öğrenciyi, toplumun farklı kültürel değerlerine teşvik etmektir. Bu bağlamda, üniversitenin temel görevi farklı etnik
topluluklardan ulusal ve uluslararası ölçüde, bilgisine ve emeğine rekabet etmeye hazır, yetenekli, yetkin ve kaliteli bir eğitimden geçmiş genç kadro yetiştirmektir.

Bir öğretim kurumunda en önemli öge, daima öğrencilerdir; Uluslararsı VİZYON Üniversitesinin de en önemli unsuru, varlığı, elemanları sizlersiniz. Her şey sizin içindir. Akademik kadromuzun güçlü desteğiyle bilimsel alanda sürdüreceğiniz bütün araştırma, öğrenme, deneme, sınama, tartışma, değerlendirme vb. Faaliyetlerinizi önemsediğimiz ölçüde, varlığınızı sosyal, kültürel ve sportif alanlarda geliştirmenizi de önemsiyoruz. Çok çeşitli bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinliğin yaşandığı; yaşamla farklı açılardan bütünleşmelerin sağlandığı çok sayıda öğrenci kulübümüz, sizin de katılımınızla daha güçlü ve daha zengin olacaktır.
Saygılarımla,

Gostivar, yıl 2021

Prof. Dr. Mensur NUREDİN

Görevleri

2004-2012 M.C. İslam Birliği Görevli

2012 – 2015 M.C. İslam Bilimler Fakültesinde eğitim üyesi

“Şar Vardar” İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir

Yeni Balkan gazetesinde köşe yazarı. (2013 – )

Uluslararası VİZYON Üniversitesi Araştırma-Planlama ve Maliyeden

Sorumlu rektör yardımcısı görevini yürütmektedir. ( 2015 – )


Bilimsel Çalışmaları

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde ve farklı dillerde yayımlanmış

47 makale ve 2 kitap yayımlamıştır.


Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi