Direk yükle

                                                                                       Değerlerimiz


Temel Değerlerimiz


  Bilimsel yaklaşım : Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
  Kalite bilinci : Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.
  Şeffaflık : Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
  Hesap verilebilirlik : Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  Adalet : Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
  Katılımcı yönetim : Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
  Katılımcılık : Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
  Sürekli gelişim : Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
  Toplumsal sorumluluk : Üniversite,  faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.
  Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve dost toplulukların Makedonya’daki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
  Entegrasyon: Ülkenin’nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
  Konukseverlik : Makedonya dışından gelen talebe ve personel başta olmak üzere, Gostivar şehri dışından gelen talebelere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz