Direk yükle

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

 

Prof. Dr Fadıl HOCA 

rektor_fadil_hoca

          Prof. Dr. Fadıl Hoca: 1963 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Sosyal bilimler üzerinde yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, doktora eğitimini ise Üsküp – Kiril ve Metodiy Devlet Üniversitesinde tamamlayıp, öğretim üyesi olarak, Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesinde ders vermekle birlikte, ADEKSAM – Eğitim ve Kültür merkezinin 2000 – 2004 başkanı ve 2004-2008 MATÜSİTEB’in (Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği) Genel başkanı olarak görev yapmıştır. 2008 – 2012 Türk Demokratik Partisi Danışma Kurul Üyesi olarak görev aldı. Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma dergisi “HİKMET”in 2009-2019 tarihleri arasinda   genel editörlüğünü yapmıştır. Şimdiye kadar üç farklı kitabı olmakla beraber, değişik ulusal ve uluslararası dergilerde ve farklı dillerde olmak üzere 60’ın üzerinde makale yayımlamıştır. “ŞAR VARDAR” İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir.
          2013 yılında Makedonya Cumhuriyeti. Eğitim Bakanlığı tarafından Makedonya’da yılın akademisyeni seçilmiştir.
          2014 yılında, Ankarada  Türkiye Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından, Türk Dünyası Kültür Hizmeti ödülüne layık görüldü.
     2015 yılında, Prizren’de (Kosova) “Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülüne” layık görüldü.
Güneydoğu Avrupa Üniversiteler Birliği ACEU’nun 2019-2020 yılı dönem başkanlığını yürütmektedir.         
Uluslararası VİZYON Üniversitesinin 2014 yılından itibaren Kurucu Rektör görevini ifa etmektedir.
          Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Rektörün Mesajı

Değerli Talebelerimiz,
         Avrupa ve Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Avrupa ve Balkanlar, yerelde ise Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların de yer aldığı sorunlardan ve sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde eğitim sorunu yer almaktadır. Buna istinaden, kurulan Uluslararası VİZYON Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettirmek, asıl gayemizdir.
             Bizler, VİZYON Üniversitesi olarak, temel önceliğimiz olan sizlerin daha iyi eğitim alması ve hayata daha iyi hazırlanması için varız.
             Küresel bir dünyada yaşadığımızın bilinciyle, sizleri küresel rekabete ha
zırlama konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

 


KUZEY MAKEDONYA ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ - REKTÖRÜN RÖPORTAJI

 

Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Kuruluş Amacı

Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Açılış Töreni

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz