Direk yükle

MAKEDONYA CUMHURİYETİ YÜKSEK ÖĞRETİM MEVZUATI

2019/2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ONLINE EĞİTİM KARARI

İVU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

         • Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

         • Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

         • Öğrenim Ücreti ve Harç Yönetmeliği

         • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

         • Kılık Kıyafet Yönetmeliği

 

İVU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

          • Staj(Staj Genel Esasları)

          • Mazeret Sınavları (Mazeretlerin Kabulu ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları)

          • Bitirme Çalışması (Bitirme Çalışması Esasları)

          • Lisans Tez Yazım Kılavuzu (Lisans Tez Yazım Kılavuzu)

          • ERASMUS (Lisans Erasmus Değişim Programı)

          • Öğrenci Danışmanlığı (Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar)

          • Öğrenci Temsilciliği (Öğrenci Konseyi Yönergesi)

          • Öğrenci Kulüpleri (Öğrenci Kulüp Yönetmeliği)

          • Muafiyet ve İntibak İşlemleri (Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi)

          • Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu

          • Yurtlar Yönetmeliği

          • Diploma ve Diğer Resmi Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

          • Bilimsel Ödev Hazırlama Esasları

ONUR BURSU

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz