Direk yükle

 GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreter’in temel fonksiyonu, idari teşkilatının başı olarak Uluslararasi Vizyon Üniversitesi’nin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumlu olmak, Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve birbirleriyle koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmektir.

 

 GENEL SEKRETER

 

Dr. Azam Körbayram
Email: [email protected]

 

 

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz