• Etkinlik:

  18-ти МЕERNУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СОЦИЈАЛНИТЕ НАУКИ ВО ТУРСКИОТ СВЕТ

 • Nerede:

  Универзитет Сакарија

 • Ne Zaman

  18.09.2020 09:20:00

 • Kategori:

  Genel

 • Süresi:

 • Share:
18-ти МЕERNУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СОЦИЈАЛНИТЕ НАУКИ ВО ТУРСКИОТ СВЕТ

Etkinlik Açıklaması

18-ти МЕNУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СОЦИЈАЛНИТЕ НАУКИ ВО ТУРСКИОТ СВЕТ

ОНЛАЈН КОНГРЕС

7 - 8 ноември 2020 година

28 СЕПТЕМВРИ 2020 РОК ЗА ПОДНЕСУВАЕ НА АПСТРАКТ

12 ОКТОМВРИ, 2020 РОК ЗА ПРИФАЕНИ ТРУДОВИ

15 НОЕМВРИ, 2020 РОК ЗА ЦЕЛОСНО ПОДНЕСУВАЕ НА ТЕКСТ

www.turkkongre.com

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

Универзитет Сакарија

СИТЕ СЕДИИ НА КОНГРЕСОТ Е ОДРАТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА СРЕДБА НА ГОГЛ

НОВИ МОСТИ ЗА НАУЧНО УПОТРЕБА НА ЗНАЕЕТО И СПОДЕЛУВАЕ ОД БАЛКАНОТ ДО ЦЕНТРАЛ-АЗИЈА