Direk yükle

 GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreter’in temel fonksiyonu, idari teşkilatının başı olarak Uluslararasi Vizyon Üniversitesi’nin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumlu olmak, Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve birbirleriyle koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmektir.

 GENEL SEKRETER

 

 

Mr. sci. Vesna POPOSKA

 

Mr. sci. Vesna POPOSKA 

[email protected]

2013 – 2015 yılları arasında özel üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev aldı.
JEFF Makedonya Mütevelli heyeti üyesi olarak görev aldı.
2011 den itibaren YATA Makedonya üyesi olarak görev almaktadır.
2010 ELSA Makedonya müdüresi olarak görev üstlenmiştir.
Bilimsel çalışmaları:

Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kongrede yer alıp, 10 üzerinde bilimsel makale yayınlamıştır.
CV’i indir

Tag:

Our Academic Collaboration